Taboo

Recorded Summer 1982. Published in samizdat

АQUARIUM?: BG, V.Gakkel, S. Kuriokhin, А. Lyapin, P.Guberman, Butman, VG

Music and lyrics by BG, except "Radamaerl" - BG/V.Gakkel

Recorded by Andrey Tropillo at Dom Yunogo Tekhnika 

Photo by  Willy